Dakwah

KEMBUL BUJONO SEGO MEGONO

Rasa syukur tiada kira terpanjat kehadirat Allah yang maha Esa, atas segala karunia utamanya dalam ngalap berkah berorganisasi GP Ansor namanya.

Pada tradisi jawa, rasa syukur seringkali diekspresikan dengan duduk lesehan dengan menikmati hidangan sebagai simbol kebersamaan secara manusiawi, dan kesetaraan dalam pandangan ilahi, kembul bujono namanya.

Sego Megono juga menjadi simbol tirakat yang diambil dari perjuangan Pasukan Mataram Islam, Sultan Agung yang pada masa sulit di tengah peperangan melawan VOC di Pekalongan sana mereka kekurangan sumberdaya lalu mengolah sayuran yang ada, nangka muda untuk menjadi penyambung perjuangannya.

kita ketahui atsar perjuangan Sultan Agung begitu luar biasa, tak berlebih jika disebut menjadi sosok yang membawa Mataram Islam pada puncak kejayaannya. Sudah sepatutnya kita mengambil keteladan dari beliaunya.

Demikian halnya PAC GP Ansor Purworejo mencoba mengambil barokah dari dua keteladanan tersebut agar tirakat dan ruh perjuangannya bisa merasuk ke dada serta diberikan hasil maksud dapat membawa dampak positif untuk bersama-sama.

dikemas sersan, serius tapi santai PAC GP Ansor 2021-2023 telah melaksanakan Rakerancab II dan Halal Bi Halal. Penuh gelak tawa, ceria dan sedau gurau, tapi seluruh tarjet rapat tetap terpenuhinya. dengan 5 program inti semoga diberikan ridla dan kelancaraan oleh-Nya.

Dan pada Akhir, semoga Allah berkenan menjadikan jamaah dan jamiyyah ini betul-betul kembali dan menuju kejayaan, amin.
ja’alanallahu minal ‘aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, nyuwun tambahing pangestu 🙏🏼

23 Syawal 1444 H / 14 Mei 2023 M.
M. Abdul Chamid

Silaturahim Halal Bihalal dan Rakerancab II PAC GP Ansor Purworejo
Wujud memberikan pelayanan terhadap pemudik, Satkorcab Banser Purworejo dirikan 6 Titik Posko Mudik Lebaran 2023

Cabang

Ancab

Kabar NU

Mungkin Kamu Suka